De schoolgids van Veluws College Mheenpark

Een schoolgids, maar dan net even anders… Om jou en je ouders beter op de hoogte te kunnen houden van alles wat op school speelt, hebben wij afscheid genomen van de papieren schoolgids. Zo kunnen we jullie snel en eenvoudig van de laatste informatie voorzien. Op zoek naar overgangsnormen? Weten wanneer er een ouderavond of een schoolfeest is? Een vraag voor een decaan? Het staat allemaal op deze website.

Momenteel wordt er hard gebouwd aan onze nieuwe website. Informatie op onze huidige website is daardoor niet altijd helemaal up-to-date. Dit geldt ook voor de informatie in onze (digitale) schoolgids. We hopen eind oktober de nieuwe website met alle actuele informatie in de lucht te hebben. Excuses voor eventueel ongemak.

Wat niet verandert, is onze ambitie een bruisende school te zijn waar leerlingen het naar de zin hebben en maximaal uitgedaagd worden.

Het gaat goed met de school!
Deze positieve trend willen we graag voortzetten. We zullen ons tot het uiterste inspannen het goede te behouden en dat wat (nog) beter kan (nog) beter te doen.

Vanaf vorig schooljaar mogen we ons Elos-school noemen. Wij vinden het belangrijk je goed voor te bereiden op werken in een internationale omgeving. Dat doen we al meerdere jaren op verschillende manieren, bijvoorbeeld met excursies, een reisbeurs en VWO+International. Nu kunnen we onze kennis nog beter delen met andere scholen die ook veel aandacht schenken aan internationalisering. Bovendien kunnen we ook van hen leren. Bij de opening van het schooljaar zullen we speciaal aandacht besteden aan deze ontwikkeling. Je ouders horen er meer over op de kennismakingsouderavonden bij de start van het schooljaar.

Werken aan ons onderwijs kunnen we niet alleen. Betrokken leerlingen en ouders zijn een essentiële voorwaarde. In voorgaande jaren hadden we daarover geenszins te klagen. Ook het komend jaar hopen wij op ieders medewerking. Vragen, complimenten of kritiek? We horen het graag.

Ik wens jou en je ouders een goed schooljaar toe!

Namens alle medewerkers van het Veluws College Mheenpark,
Dhr. drs. R. de Jonge
Vestigingsdirecteur