De schoolgids van Veluws College Twello

Een digitale schoolgids; om jou en je ouders goed te informeren over alles wat op school speelt. Op zoek naar overgangsnormen? Weten wanneer er een ouderavond of een schoolfeest is? Een vraag voor de decaan? Het staat allemaal op deze website.

Op het Veluws College Twello willen we werken en leren vanuit een drietal kernwaarden:
Op maat: Iedereen doet ertoe. Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij ieders niveau, talenten en interesses. Onze ambitie is het maximale uit iedere individuele leerling en medewerker te halen.
Samenhang: In ons onderwijs is samenhang tussen de vakken en de verbinding met de wereld om ons heen zichtbaar. Medewerkers en leerlingen vormen een hechte gemeenschap: we staan open voor elkaar en geven elkaar feedback; hierdoor leren we van elkaar.
Vaardig: Wij vinden, naast het vergroten van kennis, het aanleren van 21ste eeuwse vaardigheden erg belangrijk. Het gaat hier bijvoorbeeld om samenwerken, reflecteren, presenteren, creatief denken, sociale vaardigheden en studievaardigheden.

Aansluitend bij deze ambitie zijn we dit schooljaar in de brugklassen gestart met projectweken en zogenaamde TOP-uren: iedere dag het laatste uur kiezen leerlingen, ondersteund door de mentor, wat ze gaan doen, ondersteuning (kennis of vaardigheden), verdieping of huiswerk. Ook het concept ‘meer met je mavo’ sluit hier op aan: op onze mavo kunnen leerlingen de vakken Nederlands, Engels en wiskunde op havo-niveau volgen.

Sinds dit schooljaar werken we met vaste begin- en eindtijden: leerlingen hebben iedere dag 7 lessen; iedere schooldag begint om 08.30u en eindigt om 14.55u. Tegelijkertijd verheugen we ons enorm op ons nieuw schoolgebouw. De verwachting is dat we rond de meivakantie zullen verhuizen richting het oude veilingterrein.

Het gaat goed met de school!

Deze positieve trend willen we graag voortzetten. Dat kunnen we echter niet alleen. Betrokken leerlingen en ouders zijn een essentiële voorwaarde. In voorgaande jaren hadden we daarover geenszins te klagen. Ook het komend jaar hopen wij op ieders medewerking. Vragen, complimenten of kritiek? We horen het graag.

Ik wens jou en je ouders een goed schooljaar toe!

Namens alle medewerkers van Veluws College Twello,
Dhr. drs. R. de Jonge (René)
Vestigingsdirecteur