De schoolgids van Veluws College Twello

Een digitale schoolgids; om jou en je ouders goed te informeren over alles wat op school speelt. Op zoek naar overgangsnormen? Weten wanneer er een ouderavond of een schoolfeest is? Een vraag voor de decaan? Het staat allemaal op deze website.

Op het Veluws College Twello willen we werken en leren vanuit een drietal kernwaarden:
Op maat: Iedereen doet ertoe. Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij ieders niveau, talenten en interesses. Onze ambitie is het maximale uit iedere individuele leerling en medewerker te halen.
Samenhang: In ons onderwijs is samenhang tussen de vakken en de verbinding met de wereld om ons heen zichtbaar. Medewerkers en leerlingen vormen een hechte gemeenschap: we staan open voor elkaar en geven elkaar feedback; hierdoor leren we van elkaar.
Vaardig: Wij vinden, naast het vergroten van kennis, het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden erg belangrijk. Het gaat hier bijvoorbeeld om samenwerken, reflecteren, presenteren, creatief denken, sociale vaardigheden en studievaardigheden.

Aansluitend bij deze ambitie bieden we in de brugklassen en tweede klassen projectweken en TOP-uren aan. Iedere dag wordt aan het einde van de dag een TOP-uur gevolgd: ondersteuning (kennis of vaardigheden), verdieping of huiswerk. De leerlingen maken zelf een keuze wat ze in dit TOP-uur willen doen. Bij deze keuze worden ze door hun mentor geholpen. Het TOP-uur is het laatste lesuur van een lesdag.

Ook het concept ‘meer met je mavo’ sluit hierbij aan. Mavo-leerlingen kunnen bij ons de vakken Nederlands, Engels en wiskunde op het havo-niveau volgen.

Tijdens projectweken wordt het onderwijs op een andere manier aangeboden. In en buiten de school werk je met je klasgenoten aan een aantal thema’s. Je leert te onderzoeken, samen te werken, te plannen, te presenteren en nog veel meer. Laat je verrassen …

We werken met vaste begin- en eindtijden in onze school: leerlingen hebben iedere dag zeven lessen. De schooldag begint om 08.30 uur en de meeste lessen eindigen om 14.55 uur.

In mei 2017 zijn we verhuisd naar een nieuw gebouw. Op het oude veilingterrein van Twello staat een prachtig, modern en sfeervol schoolgebouw. Het gebouw vind je naast het station van Twello. Je kunt van het station naar school lopen. In dit nieuwe gebouw worden alle lessen gegeven; alleen voor de sportlessen maken we gebruik van sporthal Jachtlust en de velden van SV Voorwaarts.

Het gaat goed met de school!

Deze positieve trend willen we graag voortzetten. Dat kunnen we echter niet alleen. Betrokken leerlingen en ouders zijn een essentiële voorwaarde. In voorgaande jaren hadden we daarover geenszins te klagen. Ook het komend jaar hopen wij op ieders medewerking. Vragen, complimenten of kritiek? We horen het graag.

Ik hoop dat je het erg naar je zin zult hebben in deze prachtige school. Ik wens jou en je ouders een mooi en succesvol schooljaar toe.

Namens alle medewerkers van Veluws College Twello,

P.J. Oosting (Piet),
Vestigingsdirecteur